Przedszkole Publiczne Nr 17
im. Czesława Janczarskiego
w Radomiu
ul. Zbrowskiego 10
tel. (48) 363-75-09

Poczta e-mai: kontakt@poczta.przedszkole17.radom.pl